0,00 zł 0 prod. Zobacz koszyk

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Osma" Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, Osiek 82A
biuro@prezencik.sklep.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy będących przedmiotem zamówienia nr.: (tutaj należy wpisać numer zamówienia z którego się rezygnuje)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pomoc on-line

  • pracujemy:
  • poniedziałek - piątek
  • 7.00-15.00
  • a czasami i dłużej :)

Chat

Sebastian
Dominik